Evaluering og tilsyn

Her kan du se resultateterne af undersøgelser af forældrenes syn på skolen.

Plan for evaluering af undervisningen på Faarevejle Friskole

Brugerundersøgelse Friskolen skoleåret 2015-16 

UndervisningsMiljøVurdering FS

Tilsynsførendes erklæringer

Skolens tilsynsførende er Aksel Goth. Hvert år aflægger den forældrevalgte tilsynsførende en skriftlig erklæring om hvorvidt friskolens undervisning står mål med Folkeskolen.

Fårevejle erklæring 2017

Karakterer

Undervisningsministeriets hjemmeside kan man finde gennemsnitskarakterer for hver enkelt skole i Danmark. Siden kan bruges til at sammenligne karakterer, men viser kun de nøgne tal. Her fra siden vil vi nøjes med at henvise til vores egen statistik på ministeriets hjemmeside, og lade en hver sammenligning være op til den enkelte.

Karaktergennemsnit folkeskolens 9. klasse prøve 2016/17 friskolen

Dansk læsning 5,9
Dansk retskrivning 8,5
Dansk skriftlig fremstilling 4,3
Dansk mundtlig 9,0
Engelsk mundtlig 8,8
Matematik mundtlig 8,3
Matematik uden hjælpemidler 6,3
Matematik med hjælpemidler 5,6
Naturfag 6,9
Matematik mundtlig 8,3
Projektopgave 8,1

Hvor gik de hen?

4 gymnasie

0 erhvervsudd.

14 10. klasse