Idé og historie

Faarevejle Fri- og Efterskole er en af Sjællands gamle friskoler. Skolekredsen blev oprettet den 27. oktober 1903 af forældre, som protesterede mod datidens offentlige skole, der lagde vægt på udenadslære og statens ønske om at diktere opdragelsen af børnene. Ideen til oprettelsen af friskolen udsprang af de folkelige bevægelser, der – inspireret af bl.a. Grundtvig – opstod i Vestsjælland i første halvdel af forrige århundrede.

På det pædagogiske område hentede friskolen stor inspiration fra skolemanden Christen Kold. “Det levende ord”, den levende fortælling og sangen var og er, vigtige bestanddele af den grundtvigske friskole – altså ønsket om at give børnene nogle oplevelser, de kan huske resten af livet. Den altafgørende forudsætning for at eleverne lærer noget er, at interessen er til stede – at det kommer børnene ved. De skal oplives før de kan oplyses.

Ud fra disse tanker mødte børnene i skole første gang d. 3. februar 1904. I begyndelsen kun 3- 4 elever, som i løbet af første uge blev til 14- 15 elever. 23. juli samme år købtes den første skolebygning for 1400 kr.

1. november 1910 åbnedes dørene for det første efterskolehold.

Fårevejle Friskole er en Grundtvig/Koldsk skole for nutiden. I de frie skolers tradition giver vi vores elever personlige, sociale og faglige forudsætninger for at træffe deres egne valg, i det samfundsfællesskab de skal leve i. Vi vil være skolen for livet i et globaliseret, digitaliseret og individualiseret vidensamfund. Intet mindre.

Vi bilder os ikke ind, at vi har et klart og endeligt svar på hvad dén skole er. Tværtimod har vi det som en fælles ambition og bestræbelse, til stadighed, at undersøge og blive klogere på, hvad nutidens skole for livet indeholder og kræver. Den nysgerrige undersøgelse er en del af vores vision, pædagogik og profil.

Skolens forstander er Christian Bruun