iPads i undervisningen

Alle elever fra 6. til 9. klasse får udleveret en personlig iPad. Computeren er, når hele skoleopholdet er gennemført, elevens ejendom. Til de øvrige klasser har vi iPad-klassesæt.

Vi arbejder konstant på, at styrke vores undervisningsdimension. Den verden der venter efter endt grundskole, stiller krav om et stort kendskab til digitale medier. Det møde vil vi gerne sikre os, at vore elever er klar til.

Der er ikke tale om, at undervisningen er fuldt digitaliseret. Vi bruger stadig de undervisningsmetoder vi finder gode og rigtige, blot suppleret med denne digitale dimension.

Lærerne modtager løbende undervisning i iPad´en som undervisningsredskab. I vor såvel vor efterskole- som friskoleafdeling har vi arbejdet med iPad som redskab igennem flere år skoleår og vi har efterhånden erhvervet os den viden, der er nødvendig for at undervise eleverne i at håndtere computeren og for at anvende den aktivt i undervisningen.

Eleverne fra 0. til 5. klassetrin stifter bekendskab med iPad´en via vores klassesæt, som jævnligt inddrages i undervisningen.

Der er projektorer og Appel-tv i alle lokaler og trådløst netværk på hele skole.