iPads i undervisningen

Alle elever fra 6. til 9. klasse får udleveret en personlig iPad. Computeren er, når hele skoleopholdet er gennemført, elevens ejendom. Til de øvrige klasser har vi iPad-klassesæt.

Vi arbejder konstant på, at styrke vores undervisningsdimension. Den verden der venter efter endt grundskole, stiller krav om et stort kendskab til digitale medier. Det møde vil vi gerne sikre os, at vore elever er klar til.

Der er ikke tale om, at undervisningen er fuldt digitaliseret. Vi bruger stadig de undervisningsmetoder vi finder gode og rigtige, blot suppleret med denne digitale dimension.

Lærerne modtager løbende undervisning i iPad´en som undervisningsredskab. I såvel vor efterskole- som friskoleafdeling har vi arbejdet med iPad som redskab igennem mange skoleår, og vi har derfor erhvervet os den viden, der er nødvendig for at undervise eleverne i at håndtere iPad’en og anvende den aktivt i undervisningen.

Eleverne fra 0. til 5. klassetrin stifter bekendskab med iPad’en via vores klassesæt, som jævnligt inddrages i undervisningen.

Der er projektorer, højttalere og Apple-tv i alle lokaler og trådløst netværk på hele skole.