Økonomi

Skolebetaling  2022/23

1. barn        0. – 5. klasse                        1.415,- pr. md. i 12 måneder

1. barn         6. – 9. klasse                        1.515,- pr. md. i 12 måneder

Søskendemoderation pr. 1. januar 2021:

2. barn        25% rabat på skolebetalingen og SFO

3. barn        50% rabat på skolebetalingen og SFO

4. barn        gratis

(ældste barn er altid fuld betaling)

Indmeldelsesgebyr 1.500 (betales kun ved indmeldelse af 1. barn på friskolen)
Indbetales i august to år før skolestart. Hvis friskolen ikke optager barnet bliver beløbet tilbagebetalt.

SFO              0.- 3. klasse                        1065,- pr. md. i 12 måneder

Klub             4. klasse                              500,- pr. md. (eftermiddagstilbud)

Før-skole (maj-juni-juli)                            2.000,- pr. md.

I august måned opkræves der, samtidig med skolepengene, elevens årlige andel til klassekassen (til lejrture, dagsture o. lign.) kr. 200. Der kan aftales øvrige opsparinger i de enkelte klasser. Pengene bruges til ekstraordinære arrangementer for eleverne – og evt. forældrene.

Information om muligheden ekstraordinært tilskud til skolebetaling fås på skolens kontor på tlf. 59653265

Obs. Udmeldelse fra skolen skal ske skriftligt og med en måneds varsel, da der ellers vil blive opkrævet skolepenge til den skriftlige udmeldelse forligger.