Om friskolen

Tak fordi du kiggede forbi vores hjemmeside. Jeg håber, du finder lige præcis den skole, der passer bedst til dit barn.

Nu, hvor du er her, vil jeg gerne, meget kort, fortælle om vores friskole. Hvis du synes det lyder spændende, er du velkommen til at kontakte vores leder i friskolen Bent Søholt Rasmussen på tlf. 40227375  eller skriv en mail til , så inviterer han jer på besøg her på Danmarks bedste friskole.

Vi glæder os til at se jer heroppe til en rundvisning, hvor vi kan fortælle alt om vores dejlige skole.

Kærlig hilsen

Christian Bruun

Forstander

Skolen for livet – i nutiden

Faarevejle Friskole har i over hundrede år vokset sig stor og stærk i Lammefjordens sandede jord. Det er bl.a. lykkedes, fordi skolen gennem årene har evnet at forny sig i takt med samfundets udvikling – vel at mærke; forny sig i overensstemmelse med det oprindelige Grundtvig/Koldske grundlag.

I vor friskole og vor SFO, bliver ord som tryghed, fælleskab, ansvarlighed, kammeratskab og omsorg, taget alvorligt. Vort arbejde på skolen, giver eleverne faglige, personlige og sociale forudsætninger for at møde den verden de er en del af.

Her kan du se tre basale idéer i vores arbejde på Faarevejle Friskole

  • Personlig dannelse – at blive sig selv bevidst

Vi tror, at personlig dannelse frem for alt handler om at blive sig selv og sine værdier bevidst. At man har et sted at møde verden fra. At man kan formulere og fastholde personlige mål – også selvom andre vil noget andet.

  • Social duelighed – at fungere godt med andre mennesker

Vi tror, at social duelighed handler om, at kunne leve, kommunikere og arbejde frugtbart sammen med mennesker, der er meget anderledes end én selv. Vi ønsker at styrke elevens evne til at værdsætte mangfoldighed og se mennesket i enhver.

  • Faglig lærdom – at leve op til nutidens krav

Vi tror, at faglig lærdom i en globaliseret, digitaliseret og individualiseret verden handler om, at kunne sine ting. Det er vanskeligt at træffe egne valg i vidensamfundet uden den nødvendige faglighed. Derfor er faglig lærdom en mindst ligeså væsentlig og vedkommende dimension som personlig dannelse og social duelighed.

For os er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at møde kammerater, der er anderledes. I mødet med andre værdier, holdninger og interesser vokser man og får noget vigtigt med sig videre i livet.

Vedr. heldagsskolen – og vores alternativ.

Vi tror ikke på ideen om heldagsskolen.

Heldagsskolen lægger op til, at eleverne skal være mere sammen med lærere og pædagoger, og have mere voksenstyret aktivitet – dermed mere tid som skolen disponerer over – og mindre tid, som forældrene og barnet selv disponerer over.

Vi tror på værdien af at kunne lege, være sammen med kammerater, dyrke fritidsinteresser eller have et fritidsjob.

Det er centralt for børns udvikling, at de får lov til at lege og udfolde sig selvstændigt. Det styrker deres fantasi og kreativitet, hvilket hjælper dem til en højere grad af selvstændig tænkning senere i livet.

Der er ingen undersøgelser, der underbygger, at flere skoletimer giver et bedre resultat. Med skolereformen siger man, at skolen/samfundet skal sikre, at børn lærer det de skal – fagligt og på stort set alle andre områder – derfor skal de være endnu mere på skolen.

Skolereformen er et udtryk for konkurrencestatstænkning…vi tror på, at et barn er noget i sig selv – og ikke bare er skabt til at imødekomme samfundets og erhvervslivets behov.

Velkommen til vores Friskole

Vi har egen SFO, idrætshal, multisal, musiklokale, fysiklokale, værksteder, skolekøkken mv. Desuden har vi trådløst Internet på hele skolen. Elever i 6.-9. klasse har en personlig iPad. Til de øvrige klasser har vi et delt iPad-klassesæt. Alle klasselokaler er udstyret med projektorer forbundet til Apple-tv med Airplay.

Vi tilstræber klassestørrelser på ca. 18-20 elever i o. og 1. klasse. I de ældre klasser tager vi gerne, hvis vi vurderer det hensigtsmæssigt, flere elever ind (dog maksimalt 22 elever) – for at styrke det sociale og faglige sammenspil.