SFO Æblehuset

Åbningstider

 • Mandag til torsdag      6.30 til 16.30
 • Fredag                       6.30 til 16.00

Ferieplan 2020-21 SFO

I Æblehuset leger børnene til og med fjerde klasse, når der ikke er skole.

Ud fra skolens Grundtvig Koldske sjæl om fællesskab, samarbejde og legen som et meget væsentligt element i børns udvikling, arbejder vi med at skabe de bedst mulige lege og udviklingsmuligheder for alle.

Vi bruger alle skolens faciliteter i det omfang de er ledige og børnene har lyst til at deltage. Vi har også mulighed for at bruge skolens bus til ture ud for at udforske lokalområdet. Ind imellem holder vi fester og overnatter i Æblehuset. Barnets tid til leg og udvikling er det væsentligste og gennemgående element i vores sfo. Vi samarbejder med lærerne om klasserne og de enkelte børn. Alle klasser har tilknyttet en klassepædagog der har særlig fokus på børn fra netop denne klasse.

Æblehusets målsætning

Æblehusets målsætning skal ses som en hjælp til jer, der ønsker at finde ud af, hvad vi står for, og hvordan vi normalt arbejder. Vi er opmærksomme på, at ting ofte bliver mere fastlåste, når de bliver skrevet ned, men for os er der tale om et arbejdsredskab i konstant udvikling.

Vi har i personalegruppen udarbejdet målsætningen og reglerne løbende siden 2000, nedenstående er sidst revideret januar 2010.

I Æblehuset lægger vi vægt på:

 • At give børnene gode legemuligheder.
 • At tage udgangspunkt i det enkelte barn.
 • At se det enkelte barn som en del af et fællesskab.
 • At udvikle børnenes respekt for andre.
 • At give børnene rum og mulighed for at udvikle sig menneskeligt.
 • At motivere til god omgangstone og sprog.
 • At lære børnene hvorfor vi ikke vil have mobning og nedsættende tale.
 • At have et godt forældresamarbejde med en åben og udviklende dialog.
 • At være en naturlig del af Faarevejle Fri- og Efterskole.
 • At være åbne for samfundet uden for vores skole.

Når skoledagen er slut, er det tid til at lege. Børnene elsker at konstruere og skabe sine egne fantasifulde lege, når bare de får mulighed for det. Vi vægter motorik og fysisk udfoldelse, så der er hver dag tilbud om mindst en fysisk aktivitet med voksne. Vi vil gerne give dem mulighederne for leg, kreativitet og fysisk udvikling. De andre punkter i vores værdigrundlag er med til at bygge fundamentet for den gode leg og udvikling, derud over kommer de fysiske rammer og velovervejede legetøjs indkøb.

• At tage udgangspunkt i det enkelte barn.
Børn er meget forskellige, har vidt forskellige personligheder, stærke og svage sider. Vi prøver at støtte børnene i at blive mere bevidste om, hvem de selv er, hvad de er gode til, og på hvilke områder de måske skal øve sig lidt. Det er for os vigtigt, at barnet får en oplevelse af, at det er værdifuldt, noget helt særligt. Alle har gode sider, og det er de gode sider vi skal støtte og videreudvikle. Nogle børn tror ikke så meget på sig selv og prøver måske at forsvinde i mængden, det er for os vigtigt at huske disse børn og bevidst prøve at give dem et større selvværd.
Vi prøver hele tiden at have disse ting for øje, både når vi ind imellem har lidt mere alvorlige samtaler med børnene, og når vi leger og laver aktiviteter med dem.

• At se det enkelte barn som en del af et fællesskab.
Det er vigtigt, at alle børnene kan lege og fungere sammen med andre. Nogle børn har meget nemt ved dette, andre lidt sværere ved det. Vi prøver at støtte børnene, f. eks. ved at starte aktiviteter og særlige lege, og evt. selv deltage i disse.

• At udvikle børnenes respekt for andre.
Det er vigtigt at have respekt for andres personlighed og meninger. Vi taler derfor ofte med børnene om, at det er i orden at have forskellige meninger om tingene, at klæde sig anderledes, og at vi reagerer forskelligt på tingene.
Derfor kan vi selvfølgelig heller ikke have, at børnene løser konflikter ved at slås. Når der er konflikter, bruger vi ikke så meget tid på at placere skyld men taler om, hvad der skete, og hvad børnene en anden gang kan gøre anderledes.

• At give børnene rum og mulighed for at udvikle sig som menneske.
Børnene på Faarevejle Fri- og Efterskole skal have plads til, og stimuleres til, at udvikle deres egen personlighed.
Nogle gange er det vigtigt for et barns udvikling at få fred, fred for voksne til at tænke og selv finde sine svar.
Vores rolle er så at give dem denne plads, men også at tilbyde os selv til f. eks. en snak om små og store ting i livet. Vi fortæller om samfundets normer og regler, men også om at have egne synspunkter og respektere andres.
Hvis børnene er sørgmodige og kede af det, taler vi om det og giver dem evt. en skulder at græde ud ved.

• At motivere til god omgangstone og sprog.
Det er rart at være i et miljø med en god tone. Vi har den holdning, at man godt kan komme til at bruge bandeord, hvis man f.eks. slår sig eller er meget vred. Men vi vil ikke høre bandeord og dårlig omgangstone i Æblehuset. Vi prøver at lære børnene, at der er forskellige normer for, hvordan man taler sammen. Vi har en norm, der hedder, at vi ikke bander og vi taler pænt til andre.

• At lære børnene hvorfor vi ikke vil have mobning og nedsættende tale.
Vi vægter, at børnene skal kunne forstå, hvad det gør ved andre, at blive udsat for mobning og nedsættende tale. På de voksnes arbejdspladser hedder dette psykisk arbejdsmiljø.
Vi taler ofte med børnene om, at mobning og nedsættende tale sårer andre, og om hvor ondt det gør på én selv at blive udsat for dette, og at det derfor ikke er i orden.

• At have et godt forældresamarbejde med en åben og udviklende dialog.
Vi kontakter vi jer, hvis vi oplever at jeres barn har problemer, eller vi i en periode er bekymrede for det. Til gengæld forventer vi, at I fortæller os om evt. problemer, eller hvis der sker store og svære ting i jeres familie, således vi har en mulighed for at støtte bedst muligt.
Det er vigtigt for børnene, jeres tryghed og for vores arbejdsglæde, at vi har et godt samarbejde med jer forældre, og det er vigtigt for udviklingen af Æblehuset, at I giver jeres mening og holdning til kende. Selvfølgelig kan vi være uenige, måske endda meget uenige, men vi vil altid gerne høre jeres mening om tingene.

• At være en naturlig del af Faarevejle Fri- og Efterskole.
Æblehuset skal være en del af skolens fællesskab. Vi samarbejder derfor så meget som muligt med både efterskolen og friskolen.
Det er naturligt, og vigtigt for os, at samarbejde med lærerne om børnenes trivsel.

• At være åbne for samfundet uden for vores skole.
Vi vil meget gerne samarbejde med både kommunale skoler og andre friskoler, f. eks. ved at vi besøger dem, at de besøger os, og at vi deltager i og afholder idræts- og legedage.
Vi mener, det er vigtigt, at ”vores” børn ikke bliver isoleret i nærmiljøet. Det er vigtigt at have mange venner og kammerater, lige meget på hvilken skole børnene går . Børnene nyder at gense gamle venner fra børnehavetiden og får nye kammerater på denne måde.

Æblehusets Regler.

Ind- og udkrydsning: Om morgenen varetages dette af personalet.
Efter skole skal børnene selv krydse sig ind og sige, de er kommet.
Når børnene går hjem, skal de selv krydse sig ud og sige farvel til en voksen. Denne procedure hjælper med at fremme barnets eget ansvar og gør det nemmere at holde styr på, hvilke børn der er i Æblehuset – og hvornår.

Børnene må kun forlade Æblehusets område efter aftale med en voksen:

Vi skal vide, hvor børnene er. Der kan laves særlige aftaler om f.eks., at en lille gruppe spiller bold ved multibanen, hallen eller i parken.

Almindelig oprydning og holde orden ved sin garderobeplads:

Da der er mange børn på lidt plads, er det nødvendigt, at børnene selv holder orden med hjælp fra forældrene.

Hvis børn leger numse-lege i Æblehuset:

Det er et led i de fleste børns udvikling at lege numse/bolle-lege, især i de første skoleår. Vi har besluttet, at disse lege ikke hører hjemme i Æblehuset, og påtaler altid hvis vi bemærker seksualiserende adfærd.

Formålsløs og hensynsløs råben:

Det vil vi ikke have!
Hvis alle råber og larmer, kan ingen af os holde ud at være her.

Man må gerne have travlt inde i huset, men man må ikke løbe.

Vi anbefaler at børnene har indesko på i Æblehuset i vinterhalvåret, da de ikke må have udendørs fodtøj på indenfor i perioden fra efterårsferien til ca. påskeferien.

Bare fødder: Er OK om sommeren.

Fritliggende bjælker i Kernen og legerummet:

Man må ikke kravle, hænge, gynge osv. i disse. Det er for farligt, da der er cementgulv begge steder.

Cafe: ”Cafe” serveres udendørs året rundt ca. kl. 14.00. Cafe er et lille mellemmåltid. Nogle børn vil have brug for lidt ekstra i madpakken, hvis de skal være længe i Æblehuset. Alle børn skal ud at lege i forbindelse med Cafeen, og der skal (normalt) ryddes op inden børnene går ud. Børnene er ude mindst 30 min.

I forbindelse med Cafeen holder personalet pause på skift, hvis det kan lade sig gøre.

Rulleskøjter, løbehjul og lignende: Må bruges på fliserne og asfalten, når børnehaveklassen har fri ! Sikkerhedsudstyr: Børnene skal selv have dette med, det er forældrenes ansvar at lave aftale med barnet om, hvilket udstyr de skal bruge. Personalet hjælper gerne, men er ikke ansvarlige for, at børnene husker at bruge sikkerhedsudstyret.

Snitte med knive: Alle kan få lov at snitte under opsyn af en voksen, eller efter aftale når man er oplært i ”snittekunsten”