Sikkerhed

Visse skoleaktiviteter kan potentielt være forbundet med risiko.

Her på skolen har sikkerheden for elever og medarbejdere altid været prioriteret højt. Vi har derfor udarbejdet et sæt sikkerhedsinstrukser, således at der aldrig er tvivl om hvordan reglerne er. Instrukserne er medarbejdernes arbejdsredskab, forældrenes garanti for skolens ansvarlighed, samt retningslinjer for eleverne. Instrukserne er vedtaget af skolens bestyrelse.

Som elev på Faarevejle Friskole får man såvel mundtlig som skriftlig instruks om de sikkerhedsregler der gælder for forskellige aktiviteter. En gang om året deltager elverne i en brandøvelse.

Skolen har ligeledes udarbejdet en instruks ved såkaldt “voldelig indtrængen”, bedre kendt som “skoleskyderi”. Eleverne bliver en gang årligt undervist i hvordan de skal forholde sig i en sådan situation.

Sikkerhedsfolderen kan læses på nedenstående link.

Sikkerhedsinstruks FS

Sikkerhedsinstruks-sejlads